Exhibice Guru Jára 2011 | Zámek Duchcov
         
         
         
   
   
    Nedělní odpoledne na vlně energie dobrodružství, cestování a milování v duchu Giacoma Casanovy:    
    OBRAZY ZE ŽIVOTA NOVODOBÉHO CASANOVY – 14.8. 2011    
   

Programové bloky začínají vždy od 15:30 a 18:30

ZÁMEK DUCHCOV

   
   

Po stopách legendárního Benátčana Giacoma Casanovy se mohou vydat návštěvníci duchcovského zámku v neděli 14.8.11. Ve večerních hodinách mají možnost zažít atmosféru zámku z Casanovovy doby při oživených prohlídkách s herci divadla M. V odpoledních hodinách navíc mohou ochutnat tvorbu „novodobého Casanovy“ – Jaroslava Dobeše. Budou zde představeny jeho nejnovější fotografické koláže z Egypta, Bali, Jávy, Nepálu a Japonska, přímo se vztahující k ději jeho poslední knihy Casanova Sútra.

Casanova, považovaný ve své době za dobrodruha, intelektuála, filozofa, literáta a milovníka, byl postavou, která svým přístupem k životu vzbuzovala v tehdejší době kontroverzní reakce. Podobně i v dnešní společnosti provokuje Jaroslav Dobeš alias „Óm Nadsamec“ svým nespoutaným životním stylem a názory. Román Casanova Sútra vznikl na základě těžko uvěřitelných, leč pravdivých událostí ze života jejího autora. Esence dobrodružství, mystiky, cestování, surfování a milostných zápletek obsahují i zajímavou životní filosofii. K těmto tématům, stejně jako odkazu Giacoma Casanovy, se hlásí i organizátoři připravované akce.

Myšlenka stojící za tímto projektem je, zda v dnešní společnosti je taková návaznost na Giacoma Casanovu možná, a co sebou přináší.

Dotazy k akci rádi zodpovíme na infolince 733 121 934.

   
   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
   
Ukázka z rozhovoru o odkazu Giacoma Casanovy na zámku Duchcov
   
   
Kompletní reportáž bude zveřejněna v nejbližších dnech na www.aurarelax.com
   
   

Myslíte si, že stejným způsobem, jakým Casanova zpracoval své nejslavnější dílo Historie mého života, jež mapuje onen úsek dějin, který on sám zažil, se dá i v dnešní době na toto dílo nějakým způsobem navázat a zmapovat realitu dneška?

Určitě. Pokud otevřete dílo Casanovy – a je velmi rozsáhlé, několikasvazkové dílo - tak si myslím, že to tam určitě někde najdete. Je to všechno velmi aktuální, velmi živé. Problémy těch lidí jsou v podstatě stejné, minimálně podobné těm, jaké máme my v současnosti. Ale na druhou stranu si myslím, že konzervativní člověk tím nejspíš bude pohoršen, ale člověk, který je otevřený, progresivní, bude rád, že se dostává do kontaktu s textem, který nemá žádné zábrany hovořit o něčem přímo. A zároveň v něm někdo nachází inspiraci nebo sílu do svého života, pro své životní plány, svá rozhodnutí.

Ano, takže to je díky Casanovově nadhledu, kterým on pak umožňuje čtenáři jakoukoliv osobní svobodnou volbu.

Přesně tak. Člověk je osvobozen, tím textem. Od všeho. Myslím, že je to další Casanovův přínos, který po sobě zanechal. A ten objevujeme až v dnešní době, kdy máme poněkud jiný, svobodnější režim.

Casanova měl problémy s inkvizicí. I dnes se dá říci, že propagujete člověka, který obluzoval ženy… Setkali jste se v rámci slavností nebo propagace Casanovy s nějakou negativní reakcí?

Spíš si myslím, že v tomto případě funguje u lidí, kteří sem přicházejí, jistý nadhled. Lidé se chtějí zabavit a chtějí zažít atmosféru zámku z konce 18. století. My se snažíme během těchto slavností sem přilákat i šermíře, starou dobovou hudbu, různé kapely, dobová řemesla, abychom navodili na zámku atmosféru Casanovovy doby a máme tady v nabídce pro návštěvníky i oživené prohlídky přímo s Giacomem Casanovou, v podání divadla M, samozřejmě.

Na dotazy Ing. arch Magdy Holé odpovídal Mgr. Marian Hochel, Ph.D, kastelán státního zámku Duchcov.

   
         
   

Videa z již konaných Exhibicí Guru Jára 2011 najdete zde >>

Webové stránky zámku Duchcov najdete zde >>

For english click here >>